DOSTAŇ SE DO inFORMY

Termín realizace:

  • 01.03.2024 - 31.05.2024
Místo konání: Hrabová (Paskovská)
Určeno pro: 7. třídy ZŠ, 8. třídy ZŠ, 9. třídy ZŠ, sekundy – víceletá gymnázia, tercie – víceletá gymnázia
Typ akce: Beseda, Beseda k mediální gramotnosti

Délka: 60 minut

Jak se orientovat v záplavě informací, jak pracovat s informačními zdroji a umět je vyhodnotit. Tipy a praktické ukázky při každodenní konzumaci informací.

Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, digitální, občanská
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informatika, člověk a společnost