English speaking countries

Termín realizace:

  • 01.09.2023 - 30.06.2024
Místo konání: Ústředí - Anglická knihovna
Určeno pro: 1. ročníky / kvinty SŠ, 2. ročníky / sexty SŠ, 3. ročníky / septimy SŠ, 4. ročníky / oktávy SŠ
Typ akce: Beseda, Zdarma

Beseda je vhodná pro žáky středních škol a maturitních ročníků – pro všechny, kteří se připravují k ústní maturitě z anglického jazyka. Přednáška pokryje anglicky mluvící země jako je  Irsko, Kanada, Austrálie nebo Nový Zéland a stručně žáky seznámí s charakteristikou dané země, politickým systémem, přírodou či jinými zajímavostmi, které budou potřeba u maturitní zkoušky. Po přednášce dostanou žáci kvíz.

Beseda proběhne v angličtině.

Termín realizace: dle domluvy, v úvahu připadá pondělí, středa, čtvrtek nebo pátek vždy mezi 8. a 12. hodinou

Délka: 45-60 minut

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost