Henry VIII and his six wives

Termín realizace:

  • 01.09.2023 - 30.06.2024
Místo konání: Ústředí - Anglická knihovna
Určeno pro: 1. ročníky / kvinty SŠ, 2. ročníky / sexty SŠ, 3. ročníky / septimy SŠ, 4. ročníky / oktávy SŠ
Typ akce: Beseda, Zdarma

Pokud náhodou někdo nezná Jindřicha VIII, možná alespoň slyšel o králi, který měl šest manželek. A přesně na všechny tyto důležité postavy anglické historie se zaměřuje naše přednáška. Kdo byly a jak vypadaly Jindřichovy ženy? Jaké byly okolnosti jejich sňatku s králem a které z nich potkal krutý konec? A jaký byl vůbec Jindřich člověk, manžel a panovník? Po přednášce dostanou žáci kvíz.

Beseda bude podle dohody v angličtině nebo v češtině.

Termín realizace: dle domluvy, v úvahu připadá pondělí, středa, čtvrtek nebo pátek vždy mezi 8. a 12. hodinou

Délka: 45-60 minut

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost