History of the United Kingdom

Termín realizace:

  • 01.09.2023 - 30.06.2024
Místo konání: Ústředí - Anglická knihovna
Určeno pro: 1. ročníky / kvinty SŠ, 2. ročníky / sexty SŠ, 3. ročníky / septimy SŠ, 4. ročníky / oktávy SŠ
Typ akce: Beseda, Zdarma

Beseda je vhodná pro studenty středních škol a maturitních ročníků – pro všechny, kteří se připravují k ústní maturitě z anglického jazyka. Byť je historie Spojeného království velmi obsáhlá, pokusí se tato přednáška seznámit žáky alespoň s klíčovými milníky a osobnostmi – navštívíme první osadníky, seznámíme se s výsledkem přelomové bitvy u Hastingsu, pronikneme do spletité Války růží, nevynecháme ani Jindřicha VIII. a jeho šest manželek, dobu Alžbětinskou, republiku, Viktoriánské období a také obě světové války – dostaneme se až k dnešní královně Alžbětě II. Po přednášce dostanou žáci kvíz.

Beseda proběhne v angličtině.

Termín realizace: dle domluvy, v úvahu připadá pondělí, středa, čtvrtek nebo pátek vždy mezi 8. a 12. hodinou

Délka: 45-60 minut

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost