I PŘÍŠERY SI ČISTÍ ZOUBKY

Termín realizace:

    Pro tuto akci již není volný termín!
Místo konání: Hrabová (Paskovská)
Určeno pro: MŠ
Typ akce: Beseda, Zdarma

Délka: 45 minut

Děti, jestli se nebojíte příšer, přijďte se podívat, co se přihodilo holčičce, která si nechtěla čistit zoubky. Zábavně a s pomocí rekvizit o denních návycích.

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů
Vzdělávací oblast: dítě a jeho psychika, dítě a společnost