INFORMACE A KDE SE SKRÝVAJÍ

Termín realizace:

  • 01.11.2023 - 31.05.2024
Místo konání: Hrabová (Paskovská)
Určeno pro: 6. třídy ZŠ, 7. třídy ZŠ, 8. třídy ZŠ, 9. třídy ZŠ
Typ akce: Lekce, Zdarma

Délka: 45 minut

Vzdělávací informační lekce, na které se naučíme práci s on-line katalogem. Ukážeme si, jak lehce vyhledat knižní zdroje informací. Nebude chybět nabídka aktuálních knižních titulů.

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost