JAK KNIHA DO KNIHOVNY PŘIŠLA

Termín realizace:

  • 02.04.2024 - 12.04.2024
Místo konání: Hrabůvka (Dr. Martínka) oddělení pro děti a mládež
Určeno pro: 4. třídy ZŠ
Typ akce: Lekce, Zdarma

Délka: 60 minut

Malé nahlédnutí do zákulisí tvorby knihy od prvotní literární myšlenky autora až po výstup z tiskárny a distribuci. Seznámení s procesem zpracování knih v knihovně a práce s online katalogem. Praktická ukázka různých druhů klasických, interaktivních, prostorových a 3D knih.

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní

Vzdělávací oblast: člověk a svět práce