JAK VYPADÁ SPISOVATEL

Termín realizace:

  • 01.02.2024 - 11.06.2024
Místo konání: Zábřeh (V Zálomu)
Určeno pro: 5. třídy ZŠ
Typ akce: Beseda, Zdarma

Délka: 45 minut

Seznámení se základními literárními pojmy a žánry, rozvoj slovní zásoby, představení současných spisovatelů pro děti.

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, člověk a svět práce