JAK ZVÍŘATA SPÍ

Termín realizace:

    Pro tuto akci již není volný termín!
Místo konání: Hrabová (Paskovská)
Určeno pro: 1. třídy ZŠ
Typ akce: Beseda, Zdarma

Délka: 45-60 minut

Máme tolik zvířat a každé je jiné. A každé taky jinak spí. Možná mají i jiné sny. Beseda s využitím metody RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení), která je přizpůsobena dětem, které ještě nečtou a nepíší.

Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a příroda