KNIHY VE FILMU

Termín realizace:

    Pro tuto akci již není volný termín!
Místo konání: Hrabůvka (Dr. Martínka) oddělení pro děti a mládež
Určeno pro: 6. třídy ZŠ, primy – víceletá gymnázia
Typ akce: Beseda, Zdarma

Délka: 80 minut

Seznámení s knihami ze světové i české literatury, které byly převedeny na filmové plátno. Doplněno čtením z vybraných knih a promítáním filmových ukázek.

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura