KNÍŽKA, KAM SE PODÍVÁŠ

Termín realizace:

    Pro tuto akci již není volný termín!
Místo konání: Zábřeh (V Zálomu)
Určeno pro: MŠ
Typ akce: Beseda, Zdarma

Délka: 45 minut

Beseda, kterou doporučujeme pro první návštěvu knihovny. Děti se hravou formou seznámí s prostředím knihovny, jejími pravidly a atraktivními knihami vhodnými pro jejich věk.

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální

Vzdělávací oblast: dítě a jeho psychika, dítě a společnost