Královská rodina Spojeného království

Termín realizace:

  • 01.09.2023 - 30.06.2024
Místo konání: Ústředí - Anglická knihovna
Určeno pro: 1. ročníky / kvinty SŠ, 2. ročníky / sexty SŠ, 3. ročníky / septimy SŠ, 4. ročníky / oktávy SŠ, 8. třídy ZŠ, 9. třídy ZŠ, kvarty – víceletá gymnázia, tercie – víceletá gymnázia
Typ akce: Beseda, Zdarma

Víte, jak dlouho byla královna Alžběta II na trůně? Nebo jaký je její syn, současný král Charles III? A proč místo něj vlastně není v čele země prezident? Přednáška seznámí žáky se současnou britskou královskou rodinou a přiblíží jim koncept království jako politického uspořádání, vysvětlí jeho význam, symboliku, ceremonie a další faktory, které dělají Británii Británií. Po přednášce dostanou žáci kvíz.

Beseda bude podle dohody v angličtině nebo v češtině.

Termín realizace: dle domluvy, v úvahu připadá pondělí, středa, čtvrtek nebo pátek vždy mezi 8. a 12. hodinou

Délka: 45-60 minut

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost