Lekce informačního vzdělávání pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií

Termín realizace:

  • 01.09.2023 - 30.06.2024
Místo konání: Ústředí - Anglická knihovna
Určeno pro: 6. třídy ZŠ, 7. třídy ZŠ, 8. třídy ZŠ, 9. třídy ZŠ, kvarty – víceletá gymnázia, primy – víceletá gymnázia, sekundy – víceletá gymnázia, tercie – víceletá gymnázia
Typ akce: Lekce, Zdarma

Návštěva oddělení, během níž žáci a studenti získají informace o naší činnosti, o podmínkách půjčování i o tom, jak se u nás orientovat a co vše je možné v našem fondu nalézt. Seznámíme je rovněž s online katalogem.

Výklad nabízíme primárně v češtině, po dohodě také v angličtině.

Termín realizace: dle domluvy, v úvahu připadá pondělí, středa, čtvrtek nebo pátek vždy mezi 8. a 12. hodinou

Délka: dle domluvy

Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, digitální

Vzdělávací oblast: informatika