LEKCE INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO 9. ROČNÍK ZŠ

Termín realizace:

    Pro tuto akci již není volný termín!
Místo konání: Hrabůvka (Dr. Martínka) oddělení pro dospělé
Určeno pro: 1. ročníky / kvinty SŠ, 2. ročníky / sexty SŠ, 3. ročníky / septimy SŠ, 4. ročníky / oktávy SŠ, 9. třídy ZŠ, kvarty – víceletá gymnázia
Typ akce: Lekce, Zdarma

Délka: 60 minut

Návštěva oddělení pro dospělé čtenáře, podmínky půjčování v tomto oddělení, orientace v půjčovně, seznámení s vyhledáváním knih v online katalogu, volná prohlídka půjčovny.
Lekce probíhají pouze ve středu v čase 8 a 10 hodin, případně po individuální domluvě.

Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů

Vzdělávací oblast: informační a komunikační technologie