LOV NA VEJCE (NE)MALOVANÝ

Termín realizace:

  • 01.02.2024 - 11.06.2024
Místo konání: Zábřeh (V Zálomu)
Určeno pro: 9. třídy ZŠ
Typ akce: Beseda, Zdarma

Délka: 45 minut

Zdánlivě skryté odkazy i narážky na známá díla popkultury, které lze najít nejen v knihách, ale třeba i ve filmech nebo počítačových hrách. Hráči, diváci i čtenáři, připravte se ke startu!

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace