MEDIÁLNÍ HUMBUK ANEB MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Termín realizace:

  • 03.06.2024 - 28.06.2024
Místo konání: Hrabová (Paskovská), Hrabůvka (Dr. Martínka) oddělení pro děti a mládež
Určeno pro: 6. třídy ZŠ, 7. třídy ZŠ, 8. třídy ZŠ, 9. třídy ZŠ
Typ akce: Beseda k mediální gramotnosti, Zdarma

Délka: 45–90 minut

Osvojíme si základy kritického myšlení pomocí praktického cvičení.
Naučíme se, jak kriticky myslet a projdeme sítem bludiště (dez)informací pomocí
práce s textem.

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, digitální

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informatika

Realizujeme po individuální domluvě