MŮJ MILÝ DENÍČKU

Termín realizace:

  • 22.04.2024 - 30.04.2024
Místo konání: Hrabůvka (Dr. Martínka) oddělení pro děti a mládež
Určeno pro: 6. třídy ZŠ, primy – víceletá gymnázia
Typ akce: Lekce, Zdarma

Délka: 60 minut

Seznámení s literárním žánrem deníku a jeho historií, představení děl a autorů tohoto žánru pro děti a mládež.

Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět