POGO ANDĚLŮ NA ŠPIČCE JEHLY

Termín realizace:

  • 01.03.2024 - 27.03.2024
Místo konání: Hrabová (Paskovská), Hrabůvka (Dr. Martínka) oddělení pro děti a mládež
Určeno pro: 6. třídy ZŠ, 7. třídy ZŠ, 8. třídy ZŠ, 9. třídy ZŠ
Typ akce: Beseda k mediální gramotnosti, Zdarma

Délka: 60 minut

Posměšné a urážlivé komentáře nebo sdílení ponižujícího videa je
v anonymitě snadné. Téma kyberšikany přibližuje povídka Petra Stančíka.
Žáci si povídku přečtou a budou společně odpovídat na otázky. Povídka
je součástí sbírky povídek “Kapuce od mikiny”.

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální

Vzdělávací oblast: člověk a společnost, informatika

Realizujeme po individuální domluvě