Pojďme si hrát s limeriky!

Termín realizace:

  • 01.11.2023 - 30.06.2024
Místo konání: Ústředí - Anglická knihovna
Určeno pro: 1. ročníky / kvinty SŠ, 2. ročníky / sexty SŠ, 3. ročníky / septimy SŠ, 4. ročníky / oktávy SŠ, 8. třídy ZŠ, 9. třídy ZŠ, kvarty – víceletá gymnázia, tercie – víceletá gymnázia
Typ akce: Beseda, Zdarma

Krátký básnický útvar zvaný limerik má dlouhou tradici, ale popularitu i své jméno si získal teprve v Anglii 19. století. Pojďme si povědět něco o historii těchto veselých básniček, o autorech, kteří je psali (především tedy Edwardu Learovi) a také o tom, jakou odezvu má tato básnická forma v české poezii a písňové tvorbě. A na závěr si pojďme vyzkoušet, jak se takový limerik píše.

Beseda proběhne v češtině.

Termín realizace: dle domluvy, v úvahu připadá pondělí, středa, čtvrtek nebo pátek vždy mezi 8. a 12. hodinou

Délka: 45 minut

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost