POMOTANÉ POHÁDKY

Termín realizace:

    Pro tuto akci již není volný termín!
Místo konání: Hrabová (Paskovská)
Určeno pro: 2. třídy ZŠ
Typ akce: Beseda, Zdarma

Délka: 45 minut

Pohádky, jak je znáte i neznáte. Interaktivní beseda, na které si děti vyzkouší, jak dobře znají ty nejznámější pohádky.

Klíčové kompetence: komunikativní, k řešení problémů
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět