PRINCEZNA ČURBESKA A PRINC BORDELNÍČEK

Termín realizace:

  • 02.05.2024 - 31.05.2024
Místo konání: Hrabová (Paskovská)
Určeno pro: 1. třídy ZŠ
Typ akce: Beseda, Zdarma

Délka: 45 minut

Speciální beseda k Týdnu prvňáčků. Děti se hrou seznámí s knihovnou, s knihami a jejich uspořádáním. Budou pozvány na slavnostní pasování na čtenáře.

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost