PRVNÍ ČTENÍ, TO NIC NENÍ

Termín realizace:

  • 01.02.2024 - 11.06.2024
Místo konání: Zábřeh (V Zálomu)
Určeno pro: 1. třídy ZŠ
Typ akce: Beseda, Zdarma

Délka: 45 minut

Beseda, na které se dětský čtenář naučí vybrat si knihu podle svých zájmů a potřeb. Rozvoj fantazie, slovní zásoby, zvídavosti a podnícení ke čtení.

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace