PUNTÍKOVANÁ

Termín realizace:

    Pro tuto akci již není volný termín!
Místo konání: Hrabová (Paskovská)
Určeno pro: MŠ
Typ akce: Beseda, Placená

Délka: 45-60 minut

Barevné hry s body, tečkami, puntíky… Na interaktivní besedě si děti ověří a vyzkouší, jak vznikají barvy, a také si je budou moci samy namíchat.

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů
Vzdělávací oblast: dítě a jeho psychika, dítě a společnost