TO NECHCEŠ…

Termín realizace:

  • 02.05.2024 - 31.05.2024
Místo konání: Hrabová (Paskovská)
Určeno pro: 8. třídy ZŠ, 9. třídy ZŠ, kvarty – víceletá gymnázia, tercie – víceletá gymnázia
Typ akce: Beseda, Zdarma

Délka: 60 minut

Pomocí příběhu se zkusíme zamyslet nad tím, jaké jsou opravdové hodnoty v životě. Beseda využívá metodu RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení) a její snahou je propojit čtený text s osobními zkušenostmi a prožitky žáků.

Klíčové kompetence: komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální, občanská
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, člověk a jeho svět