TUZE HLADOVÁ HOUSENKA

Termín realizace:

  • 02.05.2024 - 21.06.2024
Místo konání: Hrabová (Paskovská)
Určeno pro: MŠ
Typ akce: Beseda, Zdarma

Délka: 45 minut

Byla jedna malá nenasytná housenka, která snědla vše, co jí přišlo do cesty, a snědla by celý svět, kdyby se jednoho dne něco nepřihodilo. Program je interaktivní a děti se pomocí hry a obrázků učí vybavovat si přečtený text.

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů
Vzdělávací oblast: dítě a jeho psychika, dítě a společnost, dítě a svět