TÝDEN PRVŇÁČKŮ

Termín realizace:

  • 01.03.2024 - 31.05.2024
Místo konání: Zábřeh (V Zálomu)
Určeno pro: 1. třídy ZŠ
Typ akce: Beseda, Zdarma

Délka: 60 minut

Prvňáčci si formou zábavných úkolů ověří, co už vědí o knihovně, a poté jsou slavnostně pasováni na čtenáře. Před Týdnem prvňáčků je vhodné absolvovat knihovnickou lekci Poprvé v knihovně.

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace