VE SVĚTĚ (DEZ)INFORMACÍ

Termín realizace:

  • 03.06.2024 - 21.06.2024
Místo konání: Hrabová (Paskovská), Hrabůvka (Dr. Martínka) oddělení pro děti a mládež
Určeno pro: 1. ročníky / kvinty SŠ, 2. ročníky / sexty SŠ, 3. ročníky / septimy SŠ, 4. ročníky / oktávy SŠ, 8. třídy ZŠ, 9. třídy ZŠ
Typ akce: Mediální gramotnost, Zdarma

Délka: 45 minut

Definujeme si, co je to hoax, fake news, jak je rozpoznat a nenechat se ovlivnit. Naučíme
se kriticky nahlížet na média a informace, které nás obklopují. Nastíníme si pravidla bezpečného chování na internetu.

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, digitální

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informatika

Realizujeme po individuální domluvě