VĚŘTE/NEVĚŘTE

Termín realizace:

  • 03.06.2024 - 21.06.2024
Místo konání: Hrabová (Paskovská), Hrabůvka (Dr. Martínka) oddělení pro děti a mládež
Určeno pro: 7. třídy ZŠ, 8. třídy ZŠ, 9. třídy ZŠ
Typ akce: Beseda k mediální gramotnosti, Zdarma

Délka: 45 minut

Jak poznat fake news od kvalitní informace? Váží pravda i názor stejně?
Beseda založená na aktivní spolupráci s žáky.

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, digitální

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informatika, člověk a společnost

Realizujeme po individuální domluvě