VŠECHNY BARVY DUHY

Termín realizace:

    Pro tuto akci již není volný termín!
Místo konání: Hrabůvka (Dr. Martínka) oddělení pro děti a mládež
Určeno pro: 1. ročníky / kvinty SŠ, 2. ročníky / sexty SŠ, 3. ročníky / septimy SŠ, 4. ročníky / oktávy SŠ, 8. třídy ZŠ, 9. třídy ZŠ, kvarty – víceletá gymnázia, tercie – víceletá gymnázia
Typ akce: Beseda, Zdarma

Délka: 90 minut

Společně odkryjeme některá tabu týkající se LGBT+ komunity a seznámíme se s problematikou (nejen) homosexuality a transgender v České republice i ve světě.

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět