ŽIVOT S HVĚZDOU

Termín realizace:

    Pro tuto akci již není volný termín!
Místo konání: Hrabůvka (Dr. Martínka) oddělení pro děti a mládež
Určeno pro: 8. třídy ZŠ, tercie – víceletá gymnázia
Typ akce: Lekce, Zdarma

Délka: 60 minut

Seznámení s tématem holocaustu a historií židovského národa. Příběhy českých i zahraničních autorů o osudech židovských rodin v době druhé světové války napříč Evropou. Ukázky knih ve formě románů i komiksů.

Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost