Jeden průkaz do celé KMO

Roční registrační poplatek opravňuje čtenáře k využívání služeb ve všech pobočkách KMO a ústřední knihovně.

kategorie čtenářůpoplatek
A – ekonomicky aktivní200,- Kč
B* – studenti do 26 let, starobní důchodci do 70 let, invalidní důchodci, držitelé průkazu ZTP, osoby evidované na ÚP, osoby na mateřské a rodičovské dovolené100,- Kč
C – děti do 15 let30,- Kč
D – důchodci nad 70 let, držitelé průkazu ZTP/Pzdarma
E – právnické osoby500,- Kč

*po předložení odpovídajícího dokladu

Registrace ve Zvukové knihovně pro nevidomé a slabozraké je zdarma, po předložení odpovídajícího dokladu.