Jeden průkaz do celé KMO

Roční registrační poplatek opravňuje čtenáře k využívání služeb ve všech pobočkách KMO a ústřední knihovně. Senioři po dovršení 70 let, držitelé průkazu ZTP/P mají registraci zdarma.

Rovněž registrace ve Zvukové knihovně pro nevidomé a slabozraké je zdarma, po předložení odpovídajícího dokladu.