Limity výpůjček

Maximální počet vypůjčených dokumentů je 25 kusů od každého druhu (knih, časopisů, audio CD) v 1 pobočce či oddělení Knihovny města Ostravy. Pracovník kterékoli pobočky či oddělení má však právo omezit počet svazků, které si čtenáři mohou absenčně vypůjčit při jedné návštěvě.

Pouze prezenčně půjčuje Knihovna města Ostravy :

  • dokumenty, u nichž by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
  • nejnovější čísla periodik, audio CD (9 měsíců po vydání), gramofonové desky, speciální dokumenty a dokumenty z příručních knihoven a konzervačního fondu
  • knihy a periodika v oddělení čítárna a studovna
  • dokumenty zapůjčené meziknihovní výpůjční službou, u nichž půjčující knihovna zakázala absenční výpůjčku
  • dokumenty na CD-ROM

Výpůjční lhůta u absenčních výpůjček (knihy, časopisy, hudebniny) je obvykle 1 kalendářní měsíc. Čtenáři lze na jeho žádost prodloužit výpůjční lhůtu maximálně dvakrát, a to jen v případě, že danou knihu nepožaduje další čtenář. U jednotlivých titulů může být výpůjční lhůta z provozních důvodů zkrácena.