Prezenční a absenční půjčování

Prezenční výpůjčka: dokument nelze zapůjčit mimo knihovnu, je možné jej půjčit jenom v knihovně.

Absenční výpůjčka: dokument lze po zaevidování do výpůjčního protokolu zapůjčit mimo knihovnu.