NOVÝ POPTÁVKOVÝ SYSTÉM BESED A KNIHOVNICKÝCH LEKCÍ KMO 

Aktualizováno: 19/09/2023

Knihovna města Ostravy počátkem září spustila na svých webových stránkách nový poptávkový systém besed a lekcí informačního vzdělávání (LIV) pro žáky, studenty a děti z mateřských škol. Systém je určen pro pedagogy ostravských i mimoostravských škol, a mohou si tak vybírat z aktuální nabídky 587 lekcí a besed. Knihovna tímto podporuje a zajišťuje servis celoročního vzdělávání pro školy.  

Klíčovým tématem lekcí a besed, na které se knihovníci v tomto školním roce zaměřili, je mediální gramotnost. Tímto tématem se v knihovně zabývá i speciálně vytvořená pracovní skupina knihovníků, kteří se v mediální gramotnosti dlouhodobě vzdělávají a své zkušenosti a znalosti implementují do tematických besed pro žáky a studenty základních, středních a vysokých škol. Mediální gramotnost se zabývá dezinformacemi, tipy, jak se bezpečně pohybovat na internetu a na sociálních sítích. Téma zahrnuje i prevenci kyberšikany, kyberbezpečnosti. Děti se učí pracovat s mediálním obsahem, rozeznat věrohodné informace a média, které je produkují.  

Ostatně, názvy besed jsou samy o sobě dosti výmluvné. Například “Fact or Fake?”(v angl.), “Bydlíme na internetu?”, “Dvakrát přečti, jednou klikni”, “Pogo andělů na špičce jehly”, “Nedůvěřuj, ověřuj!”, “Dostaň se do inFormy”, “DezinFormování” a mnohé další.  

Například besedu “Pogo andělů na špičce jehly” připravily knihovnice z porubské pobočky Vietnamská a je o tématu kyberšikany. Jak podotýká knihovnice Anna Novotná: “Posměšné a urážlivé komentáře nebo sdílení ponižujícího videa je v anonymitě snadné. Téma kyberšikany přibližujeme pomocí povídky Petra Stančíka, kterou si žáci přečtou a společně pak odpovídají na otázky. Povídka je součástí sbírky povídek ‘‘Kapuce od mikiny‘‘. Klíčové kompetence besedy jsou učení, možná cesta k řešení problémů”. 


V nabídce najdete besedy všech poboček a Ústřední knihovny se specializovanými odděleními. Jmenovitě jsou to Anglická knihovna, American Center. Tato oddělení mají připraveny, mimo jiných, i 19 lekcí a besed v anglickém jazyce. Besedy a lekce má v nabídce rovněž specializované oddělení Zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké. Součástí poptávkového systému je i 8 tematických literárních procházek, jenž představují unikátní zážitkovou formu vzdělávání v atraktivních lokacích Ostravy a jejího blízkého okolí.

Běžně Knihovna města Ostravy realizuje během roku kolem 2000 lekcí a besed. Školy mimo jiné oceňují i to, že se knihovna aktuálnímu tématu mediální gramotnosti ve svých besedách věnuje. Nabídka lekcí a besed každoročně osloví takřka 200 ostravských i mimoostravských škol. 

Ukázka úvodního listu nabídky lekcí a besed pro rok 2023/2024