Kompenzační pomůcky pro mentální a duševní znevýhodnění

Kompenzačních a simulační pomůcky umožní posluchačům výcvik v modelových i přirozených situacích života handicapovaných a zkvalitní možnosti sociokomunikačního výcviku.

Seznam kompenzačních a simulačních pomůcek

  • Sada programů Méďa
    Výukové programy pro děti s mentálním postižením, pro předškoláky a první stupeň základních i speciálních škol. Sada programů obsahuje: barvy a tvary, obrázky, základy matematiky, globální i slabikářové čtení, 5 starších programů, základy matematiky v angličtině.
  • Tematická komunikační tabulka
    Tabulka je určena především osobám s handicapem v oblasti řeči a komunikace – představuje ucelený startovací soubor symbolů umožňujících funkční a bezprostřední vyjádření osob vyžívajících formy alternativní a augmentativní komunikace. Symboly použité v tabulce byly vytvořeny na základě praktických zkušeností pedagogů ZŠ a PŠ Gabriely Pelechové. Při realizaci byl kladen důraz na jednoduchost a kognitivní srozumitelnost s cílem úspěšného a aktivního dorozumívání osob s handicapem se svým okolím. Tabulka zahrnuje základní tematické okruhy každodenního života, které je možné libovolně rozšiřovat a přizpůsobovat. Symboly v tabulce jsou doplněny slovním pojmenováním, a tak lze tabulku využít i pro výuku čtení globální metodou.