Projekt Cizojazyčná literatura v Knihovně města Ostravy

Knihovna města Ostravy se pravidelně od roku 2016 zapojuje do projektu Cizojazyčná literatura, který vyhlašuje Moravská zemská knihovna v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR. Tento projekt je určen vybraným veřejným profesionálním knihovnám a jeho cílem je rozšířit nabídku cizojazyčné literatury pro dospělé i mládež a přispět tak k rozvoji jazykových dovedností uživatelů knihoven.

Více informací o projektu.

V nabídce je zastoupena cizojazyčná beletrie, zjednodušená četba, knihy pro začátečníky, populárně naučná literatura a jiné.

Seznam titulů dostupných v Knihovně města Ostravy