Databáze eLibraryUSA

Databáze eLibraryUSA je zdarma přístupná z uživatelského PC v American Center. Obsahuje důvěryhodné informační zdroje v angličtině, noviny, časopisy, odborné články, interaktivní dětské knihy, oceněné dokumentární filmy a videa. 

Co databáze eLibraryUSA obsahuje?

Press Reader: Populární noviny a časopisy z celého světa v přehledném a snadném uživatelském prostředí.

Flipster: Nejnovější čísla populárních amerických časopisů.

BookFlix: Web pro začínající čtenáře v angličtině, který kombinuje animované příběhy a populárně naučné knihy.

Kanopy: Americké dokumentární filmy o současných tématech.

ProQuest Dissertations & Theses Global: Přístup k 1,5 milionu disertačních a diplomových prací z více než 700 univerzit.

JSTOR: Databáze odborných článků zaměřených na sociální vědy, ekonomiku a historii.

Gale Academic OneFile: Skvělý zdroj pro studenty a pedagogy nabízí přístup k článkům z 8000 akademických časopisů.

Gale In Context: Middle School: Tematicky rozdělené články z více než 1000 novin a časopisů. Určeno pro studenty ve věku 11-13 let.

Gale In Context: Opposing Viewpoints: Názory odborníků a články z novin a časopisů o často diskutovaných či kontroverzních tématech.