Soutěž: Navrhni placku

American Center Ostrava vyhlašuje výtvarnou soutěž o nejlepší placku pro Americké centrum

Účastnit se mohou jednotlivci každého věku (přihláška pro jednotlivce) nebo školní kolektivy zastoupené vyučujícím (hromadná přihláška). Soutěžící mohou zaslat libovolný počet návrhů vhodných pro kulaté placky s průměrem 43 mm.

Všechny účastníky soutěže pozveme na workshop výroby placek. Nejhezčí návrhy budou v American Center do rozebrání zásob k dispozici pro veřejnost. Zároveň vylosujeme jednoho výherce, který od nás dostane knižní cenu.*

Vaše návrhy nám zašlete elektronicky spolu s vyplněnou přihláškou na e-mail american.center@kmo.cz nebo nám výtvarnou práci spolu s vyplněnou přihláškou přineste do Amerického centra.
Uzávěrka soutěže je 15. října 2022
. Prodlužujeme do 30. listopadu!

Stáhnout přihlášku pro jednotlivce

Stáhnout hromadnou přihlášku

*Ve slosování bude každý účastník zastoupen 1x bez ohledu na počet zaslaných návrhů.