Výtvarná a literární soutěž na téma „DARING TO STAND OUT“

Soutěž je určena pro studenty středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v Moravskoslezském kraji. Své příspěvky spolu s vyplněnou přihláškou zasílejte do 15. listopadu 2023 na e-mailovou adresu american.center@kmo.cz, do předmětu napište heslo CONTEST. Příspěvky posílejte ve formátu .jpg nebo .pdf

Soutěž budeme posuzovat ve 3 kategoriích:

A) Výtvarné dílo (malba, kresba, koláž nebo fotografie)

B) Esej (300-1200 slov v anglickém jazyce)

C) Výtvarné dílo s doprovodným textem (malba, kresba, koláž nebo fotografie, text 150-700 slov v anglickém jazyce)

Z každé kategorie vybere porota 3 nejlepší příspěvky, jejichž autoři obdrží diplom a poukázky na nákup cizojazyčných knih v knihkupectví Oxford Bookshop.

Výsledky soutěže vyhlásíme 1. prosince na našem webu.

V případě, že se do některé z kategorií přihlásí méně než tři účastníci, vybere porota další výherce z jedné (početnější) nebo z obou zbývajících kategorií tak, aby bylo dosaženo celkového počtu devíti oceněných výherců. Každý účastník může do soutěže zaslat pouze jeden soutěžní příspěvek. V případě, že účastník zašle soutěžních příspěvků více, budou se posuzovat jako jedno dílo v odpovídající kategorii. Do soutěže nezasílejte videa.

Stáhněte si přihlášku:

Přihláška pro jednotlivce (.pdf)

Přihláška pro jednotlivce (.docx)

Přihláška hromadná (.pdf)

Přihláška hromadná (.docx)