Výtvarná a literární soutěž na téma „DARING TO STAND OUT“

VÝSLEDKY SOUTĚŽE:

V kategorii „Výtvarné dílo“ vyhrávají:

Vendula Geryková

Nela Tognerová

Tereza Neuwirthová

V kategorii „Esej“ vyhrávají:

Andrea Kempná

Eva Turečková

Natálie Měchová

V kategorii „Výtvarné dílo s doprovodným textem“ vyhrávají:

Mikkel Babilonský

Štěpánka Pavlíková

Kateřina Lužová

Výherci od nás získávají diplom a poukázky na nákup cizojazyčných knih z knihkupectví Oxford Bookshop v hodnotě 500,-. Ohledně vyzvednutí výher budeme výherce kontaktovat e-mailem.

Pravidla soutěže:

Soutěž byla určena pro studenty středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v Moravskoslezském kraji, kteří mohli soutěžní příspěvky zasílat do 30. listopadu 2023.

Soutěž se posuzuje ve 3 kategoriích:

A) Výtvarné dílo (malba, kresba, koláž nebo fotografie)

B) Esej (300-1200 slov v anglickém jazyce)

C) Výtvarné dílo s doprovodným textem (malba, kresba, koláž nebo fotografie, text 150-700 slov v anglickém jazyce)

Z každé kategorie vybere porota 3 nejlepší příspěvky, jejichž autoři obdrží diplom a poukázky na nákup cizojazyčných knih v knihkupectví Oxford Bookshop.

Výsledky soutěže vyhlásíme do 15. prosince na našem webu.

V případě, že se do některé z kategorií přihlásí méně než tři účastníci, vybere porota další výherce z jedné (početnější) nebo z obou zbývajících kategorií tak, aby bylo dosaženo celkového počtu devíti oceněných výherců. Každý účastník může do soutěže zaslat pouze jeden soutěžní příspěvek. V případě, že účastník zašle soutěžních příspěvků více, budou se posuzovat jako jedno dílo v odpovídající kategorii. Do soutěže nezasílejte videa.