Výtvarná soutěž: I Can Change The World By… (Můžu změnit svět)

„Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.“

– Mahátma Gándhí

„Změna nepřijde, pokud budeme čekat na někoho jiného nebo na nějakou jinou dobu. My jsme ti, na které čekáme. My jsme tou změnou, kterou hledáme.“

– Barack Obama

Jak se do soutěže zapojit
Do soutěže se mohou hlásit jednotlivci nebo školní kolektivy zastoupené vyučujícím. Každý soutěžící může zaslat maximálně jedno výtvarné dílo.

Kategorie A: Žáci prvního stupně ZŠ
Kategorie B: Žáci druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
Kategorie C: Studenti SŠ a odpovídajících ročníků gymnázií
Kategorie D: Dospělí

Výtvarné práce mohou být dvojrozměrné (kresba, malba, grafika, koláž, digitální kresba) nebo trojrozměrné (plastika, skulptura, trojrozměrná koláž).

Výtvarné práce oskenujte nebo pořiďte kvalitní fotografii. Soubor nám spolu s vyplněnou přihláškou zašlete do 8. května 2022 ve formátu .jpg nebo .png na e-mail american.corner@kmo.cz, do předmětu napište “I CAN CHANGE THE WORLD”. Maximální velikost zaslaného souboru je 2MB.

Všechny zaslané výtvarné práce zveřejníme v květnu 2022 na Facebooku American Corner Ostrava. Z padesáti nejpovedenějších výtvarných prací sestavíme online virtuální výstavu, která bude od června 2022 veřejně dostupná na webu. Autoři vítězných prací v každé kategorii obdrží knižní ceny.

Stáhněte si příhlášku:

Pro jednotlivce (.doc)
Pro jednotlivce (.pdf)

Hromadná (.doc)
Hromadná (.pdf)