Tematické kufříky

Oddělení pro děti a mládež nabízí čtenářům KMO k zapůjčení tematické kufříky. Kufříky jsou určeny dětem, rodičům a prarodičům. Kufříky obsahují knihy, didaktické pomůcky, hračky a hry k daným tématům, která jsou přizpůsobena věku a zájmům dětí. Rodičům napomáhají hravou a zároveň naučnou formou rozvíjet znalosti a dovednosti dítěte, umožní strávit smysluplně volný čas a zároveň rozvíjet osobnost dítěte.

Hodnota každého kufříku se pohybuje okolo 1 000 Kč a kufřík bude zapůjčen na dobu 1 měsíce oproti podpisu rodičů na připravený formulář. Kufříky je možné si také rezervovat za poplatek dle aktuálního ceníku a podmínek platného Knihovního řádu KMO.

Tematické kufříky
Tematický kufřík č. 1 – Logopedie
Tematický kufřík č. 2 – První čtení
Tematický kufřík č. 3 – Dinosauři
Tematický kufřík č. 4 – Světem zvířat
Tematický kufřík č. 6 – Angličtina
Tematický kufřík č. 8 – První čtenářská gramotnost
Tematický kufřík č. 10 – Čas kolem nás