Projekt Rozvoj lektorské činnosti KMO v oblasti mediální gramotnosti

Aktualizováno: 15/11/2023

Dnes jsme ukončili oficiální část projektu Rozvoj lektorské činnosti KMO v oblasti mediální gramotnosti a kyberbezpečnosti, který byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy. Hlavním cílem projektu byla podpora vzniku skupiny lektorů mediální gramotnosti, jež je složená z řad knihovníků Knihovny města Ostravy. Knihovníci absolvovali několik odborných školení. Jejich odborná edukace je dále uplatňována v rámci knihovnických lekcí a besed, jež nesou téma mediální gramotnosti a kyberbezpečnosti.  

Doposud jsme v rámci projektu uskutečnili 49 besed pro školy na téma mediální gramotnosti a 6 školení pro seniory na téma Počítačová bezpečnost a mediální gramotnost aneb jak nenaletět kyberšmejdům. Původně plánovaný počet realizovaných besed jsme mnohonásobně překročili. Hned, jak se spustil poptávkový systém pro školy, hlásili kolegové cca po 14 dnech stop stav.

Celkem kolegové lektoři proškolili 828 žáků a studentů a 78 seniorek a seniorů.   

Tyto besedy jsou určeny jak pro žáky a studenty ostravských škol, tak i pro seniory. Tyto dvě skupiny jsou v těchto oblastech nejohroženějšími, a právě na ně naši lektoři ve svých besedách cílí. O úspěšnosti projektu a řekněme dopadu tématu besed na účastníky svědčí i pozitivní a přínosné zpětné vazby, které máme k dispozici. Příklad za všechny, pedagožka Mgr. Jana Malá, ZŠ A. Hrdličky z Ostravy-Poruby zmiňuje: “ Lektor Tomáš Fiurášek realizoval besedy na vysoce profesionální úrovni, dovedl žáky dostatečně motivovat k aktivní spolupráci, ke společné práci žáků a podněcoval je k přemýšlení nad danou problematikou. Náplň besed byla přizpůsobena věku žáků, lektor úkoly zadával stručně a výstižně, žáci si dokázali utříbit své dosavadní znalosti a osvojit si poznatky nové, např. formou kritického myšlení”.  

Také zpětné vazby na školení seniorů lektora-knihovníka Filipa Hrazdila svědčí o velkém přínosu tématu počítačové bezpečnosti jejím účastníkům. Ve většině případech zmiňují stručná vyjádření, např. Výborné, skvělé, velmi podrobné, poučné, přínosné, srozumitelné, kvalitní…Máme k dispozici i delší, jako například “Školení bylo určitě užitečné, založené na konkrétních praktických příkladech”. 

Skupina lektorů-knihovníků také dále předává své zkušenosti a příklady dobré praxe svým kolegům v knihovně. Po skončení projektu budeme i nadále pokračovat v realizaci lekcí a besed, při kterých lektoři použijí i z projektu zakoupenou techniku.  

Témata mediální gramotnosti a kyberbezpečnosti silně rezonují v celé naší společnosti. My v Knihovně města Ostravy se těmto tématům budeme i nadále věnovat, o čemž svědčí i pokračování organizace besed a školení v letech následujících. 

Foto: ukázka z besed lektorů Tomáše Fiuráška, Terezy Košmiderové a Filipa Hrazdila.