STARŠÍ POLSKÁ LITERATURA

Určeno pro: studenty SŠ, VŠ, veřejnost, zaměstnance knihoven

Termín realizace: dle dohody, kdykoliv během školního roku

Místo konání: v Ústřední knihovně KMO, na vybraných pobočkách, na školách

Doba trvání: cca 90 minut

Přednáška se zaměřuje na vývoj polské literatury od středověku až po začátek 19. století. Posluchači se během ní seznámí nejen s významnými osobnostmi polské prózy a poezie, ale také s historickým kontextem daného období.

KONTAKTTELEFONEMAIL
Mgr. Petr Ligocký599 522 543region@kmo.cz