Rekonstrukce Ústřední knihovny

Aktualizováno: 14/05/2024

S potěšením vás informujeme o připravované rekonstrukci Ústřední knihovny. Projekt nese název Otevřená knihovna, bude financován ze zdrojů Evropské unie, Integrovaného regionálního operačního programu, 16. výzvy IROP 2021–2027 KNIHOVNY – SC 4.4 (ITI), předfinancování bude zajištěno zřizovatelem, jímž je statutární město Ostrava a rovněž z vlastních zdrojů Knihovny města Ostravy. Celkové výdaje projektu jsou vyčísleny na 36.222.341,81 Kč. Projekt má za cíl vytvořit moderní a přívětivé prostředí pro všechny milovníky literatury.

Rozhovor s paní ředitelkou Irenou Šťastnou o chystané rekonstrukci v Českém rozhlase Ostrava, 20. 5. 2024

Reportáž TV POLAR o chystané rekonstrukci, 27. 5. 2024

Tisková zpráva k rekonstrukci Ústřední knihovny

RECONSTRUCTION OF THE CENTRAL LIBRARY

Rekonstrukce zahrne rozšíření prostor pro knihy i pro návštěvníky, nové interiérové vestavby, celkové vylepšení interiérů a samozřejmě i modernizaci služeb. Stavební úpravy se dotknou všech oddělení, včetně našeho unikátního specializovaného pracoviště, Zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké, která se po téměř 20 letech dočká tolik potřebných důstojných a bezbariérových prostor.

Provoz Ústřední knihovny bude uzavřen nejpozději ve druhém pololetí roku 2024. Předpokládaná doba stavebních úprav je až 18 měsíců. Během tohoto období chceme pro uživatele samozřejmě zachovat možnost půjčování a vrácení knih, i jiných dokumentů z knižních fondů Ústřední knihovny. Pro tento účel plánujeme využít vlastní prostory, tj. nynější čajovnu, ve kterých bude pro čtenáře 6 dnů v týdnu připravena provizorní půjčovna nejnovějších knižních titulů. Jsme si vědomi toho, že pro návštěvníky, kterých máme v Ústřední knihovně přes 7500 za měsíc, půjde o dočasné řešení. Přesto uděláme maximum, aby byl rozsah možných služeb během rekonstrukce objektu této knihovny co největší.

Naše snaha o vytvoření moderního a příjemného prostředí pro všechny návštěvníky je pro nás prioritou, a věříme, že po dokončení rekonstrukce bude Ústřední knihovna, kterou navštíví ročně necelých 92 tisíc čtenářů, ještě atraktivnějším místem pro vaše literární zážitky.

Vyjádření k situaci čajovny u Sýkorova mostu

KMO přistoupila k sdělení výpovědi nájemci záměrně až v okamžiku, kdy došlo k akceptaci žádosti o dotaci. Nabídku nadstandardní výpovědní lhůty se KMO rozhodla nájemci neposkytnout zejm. z toho důvodu, že předpokládaný harmonogram zpracování žádosti probíhá neočekávaně mnohem rychleji, než bývá obvyklé, tudíž lze očekávat i zahájení realizační etapy projektu bez prodlení. V detailu: předinvestiční etapa měla být původně v rozmezí 7/2022–5/2024 a investiční, realizační etapa má začít nejdříve v 6/2024. Panu Juřinovi, který provozuje čajovnu, jsme vyšli vstříc a přidali jsme novou smlouvu, podepsanou s platným datem účinnosti od 1/6/2024 do 30/6/2024. Tímto jsme dosáhli potřebné návaznosti procesů. 

Závěrem je nutné dodat, že KMO ukončila, samozřejmě v souladu se zákonem, nájemní vztah, což je v její plné kompetenci, a to zejm. z důvodu nezbytné potřeby užití prostoru pro vlastní potřeby, a to hlavně z důvodu dalšího rozvoje služeb. Rekonstrukce věci jen časově nahrála. Klíčové je pro KMO jakožto veřejnou instituci, kterou ročně navštíví přes 430 tisíc osob, že jde o prostor bezbariérový, z ulice přístupný. Lze samozřejmě chápat zájem návštěvníků čajovny, je však nepřípustné opomíjet veřejný zájem nesrovnatelně větší části populace, kterou knihovna obsluhuje.

Foto: Ing. arch. Radim Václavík – ukázka vizualizace rekonstrukce