SLUŽBY PRO ŠKOLY

Níže naleznete přehled pravidelně pořádaných lekcí informačního vzdělávání a tematických besed pro školy, včetně možnosti jejich online rezervace.

Cílem lekcí informačního vzdělávání je hravou, nenásilnou formou naučit děti, studenty orientaci v knihovně, seznámit je s nabízenými službami, s podmínkami půjčování a registrace, pracovat s knihami, textem, vyhledávat a rozlišovat informace, umět je hodnotit a dále používat.

Besedy jsou navrženy především jako podpora předmětu český jazyk, literatura a  budoucího čtenářství. V lekcích i besedách se používají metody dialogu, dramatické výchovy, kritického myšlení, výtvarné techniky apod.

Nabídka lekcí a besed jednotlivých poboček a oddělení Knihovny města Ostravy na školní rok 2021/2022:

Obvod 1Obvod 2Obvod 3Obvod 4Ústředí KMO
DaliborovaBartoviceDr. MartínkaKrásné PoleAmerican Corner
HošťálkoviceHladnovskáGurťjevovaOpavskáBritské centrum KMO
J. TrnkyKunčičkyHrabováPodroužkovaCentrum vzdělávání
PetřkoviceMichálkoviceNová BěláPolankaOddělení pro děti a mládež
PřívozRadvaniceProskoviceSvinovPůjčovna pro dospělé
VítkoviceStará BěláVietnamskáZvuková knihovna
Výškovice
Závodní

Nabídka lekcí a besed je do rezervačního systému průběžně vkládána během měsíce září. Rezervace lekcí a besed je chráněná heslem. Pokud již s knihovnou spolupracujete, heslo vám bude sděleno příslušnou pobočkou/oddělením, nebo si o něj můžete požádat.