SLUŽBY PRO ŠKOLY

Níže naleznete přehled pravidelně pořádaných lekcí informačního vzdělávání a tematických besed pro školy, včetně možnosti jejich online rezervace.

Cílem lekcí informačního vzdělávání je hravou, nenásilnou formou naučit děti, studenty orientaci v knihovně, seznámit je s nabízenými službami, s podmínkami půjčování a registrace, pracovat s knihami, textem, vyhledávat a rozlišovat informace, umět je hodnotit a dále používat.

Besedy jsou navrženy především jako podpora předmětu český jazyk, literatura a budoucího čtenářství. V lekcích i besedách se používají metody dialogu, dramatické výchovy, kritického myšlení, výtvarné techniky apod.

Nabídka lekcí a besed jednotlivých poboček a oddělení Knihovny města Ostravy na školní rok 2022/2023:

Obvod 1Obvod 2Obvod 3Obvod 4Ústředí KMO
DaliborovaBartoviceDr. MartínkaKrásné PoleAmerican Center
HošťálkoviceHladnovskáGurťjevovaOpavskáBritské centrum KMO
J. TrnkyKunčičkyHrabováPodroužkovaCentrum vzdělávání
PetřkoviceMichálkoviceNová BěláPolankaOddělení pro děti a mládež
PřívozRadvaniceProskoviceSvinovPůjčovna pro dospělé
Vítkovice Stará BěláVietnamskáZvuková knihovna
  Výškovice  
  Závodní  
  V Zálomu  

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost rezervačního systému. Kompletní nabídku lekcí a besed jednotlivých poboček/oddělení (včetně kontaktů) naleznete v tabulce výše. Děkujeme za pochopení.