TV reportáže České televize o získání certifikátu Handicap Friendly

Aktualizováno: 02/08/2023

Děkujeme především našim čtenářům, dobrovolníkům a spolupracujícím organizacím. Díky nim jsme získali certifikát pro osoby se sluchovým znevýhodněním a další, pro osoby se zrakovým handicapem, jsme v loňském roce i úspěšně obhájili. Vaše knihovna.

Knihovna města Ostravy získala v těchto dnech další certifikát Handicap Friendly. Konkrétně Handicap Friendly pro oblast přístupnosti osobám se sluchovým postižením. Uděluje jej sekce Bezbariérové knihovny Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) těm knihovnám, které usilují o zvýšení kvality a rozvoj služeb lidem se specifickými potřebami. Tímto se Knihovna města Ostravy stává jedinečnou v českém knihovnickém prostředí.
Unikátní získání certifikátu Handicap Friendly (HF) pro uživatele se sluchovým znevýhodněním je jasným signálem, že Knihovna města Ostravy (KMO) trvale a systematicky usiluje o rovný přístup služeb ke všem občanům. Je příkladem dobré, následováníhodné praxe a úsilí o plnění nejednoduchých podmínek standardu HF, který zaručuje poskytování služeb v té nejvyšší kvalitě.

Jaké podmínky rozhodly o získání certifikátu? Knihovnice ze Zvukové knihovny KMO Běla Svobodová a Lucie Gudrun Peterová k tomu uvádějí:
Podmínky pro získání certifikátu jsou poměrně jasně dané metodikou SKIP ČR. KMO proto musela upravit své webové stránky, aby byly přehlednější a srozumitelnější, s doplňujícími informacemi pro čtenáře se sluchovým postižením. Mnoho informací jsme museli opravdu zjednodušit, vytvořili jsme jednoduchou infografiku Knihovního řádu a Ceníku služeb. Zásadním faktorem pro získání certifikátu byla bezpochyby znalost českého znakového jazyka, kterou jsme při práci s tímto typem čtenářů mohly zúročit. KMO také zprostředkovává tlumočnickou službu Tichá linka pro okamžité tlumočení do ČZJ. Pro nedoslýchavé čtenáře je pak v KMO k dispozici mobilní indukční smyčka. Na všech pultech jsou připraveny psací desky s blokem označené srozumitelnými piktogramy pro neslyšící. Nejdůležitější je však vstřícné chování knihovníků vůči lidem s handicapem.”


Obě knihovnice, které stojí i díky velké podpoře z řad vedení knihovny za tímto úspěšným získání certifikátu, také zmiňují vstřícnost ze strany spolupracujících organizací. Jmenovitě je to především Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé (CSNN), se kterým organizují setkání pro jejich klienty. Projekt Jsem jedno ucho v čele s Veronikou Širc, se kterým realizujeme řadu besed pro širokou veřejnost na téma Prevence nedoslýchavosti je dalším důležitým partnerem. Nakonec je to ZŠ a MŠ pro sluchově postižené a vady řeči z Ostravy Poruby, s nimiž organizují tematické besedy a tvořivé dílny pro děti a rodiče.


Hlavní devizou knihovny je odborníky proškolený, profesionálně vystupující a velmi vstřícný personál knihovny, připravený a schopný poradit a pomoci. Díky tomu získala Knihovna města Ostravy v minulosti certifikát Handicap Friendly pro oblast přístupnosti osobám se zrakovým znevýhodněním, který i jako jedna z prvních českých knihoven úspěšně minulý rok obhájila.

Knihovna a handicap