TEST – bez náhledového obrázku

Publikováno: 22/07/2021

Datum / čas: 22. 7. 2021 - 22. 8. 2021 / 0:00

Kategorie:


KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY (KMO) Knihovna města Ostravy (KMO) je veřejná univerzální knihovna, zabezpečující všeobecný a rovný přístup všech občanů a institucí města Ostravy ke kulturním hodnotám a informacím. Poskytuje knihovnické a informační služby čtenářům všech věkových a sociálních skupin. Velký důraz je kladen na služby pro děti a mládež, služby