Klub Generace Bartovice

  • schůzky 1x měsíčně 
  • kreativní dílny

Více informací na: pobočce Bartovice, bartovice@kmo.cz, tel. 599 522 229, A. Irglová, P. Kovaříková