Klub Generace Daliborova

Tematické besedy v knihovně

  • posezení s občerstvením, knihami, vyprávění a zajímavosti nejen o knihách, ale i spisovatelích

Besedy s regionálními osobnostmi

Kino mezi knihami

  • promítání dokumentárních filmů festivalu Jeden svět

Koncerty mezi knihami

  • hudební vystoupení v prostorách knihovny

Individuální kurz práce s počítačem

  • založení emailu, základní vyhledávání na internetových portálech

Besedy pro organizace

  • akce ve spolupráci s charitním domem Sv. Alžběty – zařízením pro přechodný pobyt seniorů na ulici Syllabova 19 a Zelená 73

Více informací na: pobočce Daliborova, marhory@kmo.cz, tel. 599 522 100