Klub Generace Daliborova

Tematické besedy v knihovně

 • posezení s občerstvením, knihami, vyprávění a zajímavosti nejen o knihách, ale i spisovatelích

Besedy s regionálními osobnostmi

Kino mezi knihami

 • promítání dokumentárních filmů festivalu Jeden svět
 • další promítání se uskuteční ve středu 21. 2. 2024 v 10.00 hod

Posezení nad knihou

 • představení nových knih, ale i starších, které jste mohli přehlédnout, debata o čtenářských zážitcích, možnost vypůjčit si knihy po skončení besedy
 • další setkání se uskuteční ve čtvrtek 29. 2. 202410.00 hod

Háčky a jehlice

 • pravidelné setkání milovníků ručních prací, vyzkoušíme si různé techniky háčkování nebo pletení
 • další setkání se uskuteční ve čtvrtek 7. 3. 2024 ve 13.00 hod

Koncerty mezi knihami

 • hudební vystoupení v prostorách knihovny

Individuální kurz práce s počítačem

 • založení e-mailu, základní vyhledávání na internetových portálech

Besedy pro organizace

 • akce ve spolupráci s charitním domem Sv. Alžběty – zařízením pro přechodný pobyt seniorů na ulici Syllabova 19 a Zelená 73

Klub pro rodiče a prarodiče s dětmi Ptáčci

 • klub je určen rodičům i prarodičům a jejich dětem od narození do šesti let
 • klub se schází 1x měsíčně vždy ve středu od 9.30 hod
 • další setkání se uskuteční ve středu 20. 3. 20249.30 hod

Více informací na: pobočce Daliborova, marhory@kmo.cz, tel. 599 522 100