Klub Generace Kunčičky

Dámský čtenářský klub

  • 6x ročně schůzky žen, starousedlic všech generací, nad knihami, které jsou představovány i s teoretickým úvodem
  • regionální paměť
  • kreativní dílny
  • účast v projektu

Více informací na: pobočce Kunčičky, kuncicky@kmo.cz, tel. 599 522 216, A. Irglová, P. Kovaříková